HÅKANSKÄR - Träd som fallit i stormen Alfrida

Nedan finns en karta med de cirka 17 träd som fallit mer eller mindre och som behöver tas ner.
Siffrorna anger nummer på den bild (se nedanför kartan) som visar träden.