HÅKANSKÄR - Träd som fallit i stormen Alfrida

Nedan finns en karta med de cirka 16 träd som fallit mer eller mindre och som behöver tas ner.
Siffrorna anger nummer på den bild (se nedanför kartan) som visar träden.

UPPDATERING (April -19): Träd nr 6 är inte ett Alfrida-fällt träd. Det lutar en smula men ska ej tas ner.