”Till mitten hunnen på vår levnads vandring
hade jag i en dunkel skog gått vilse
och irrat bort mig från den rätta vägen.”
 
(Ur ”Den gudomliga komedin” av Dante Alighieri, översatt av Ingvar Björkeson.)

Åter till hemsidan.