Än dröjer tornseglarna

Det är ju ännu inte ens vår. Ändå längtar jag redan efter tornseglarnas ankomst. De anländer till sina bon runt vår gård någon gång i andra halvan av maj. Då har de flugit hit till Södra Station ända från Sydafrika. Det närmsta boet finns bara några meter från vår västerbalkong: högst upp i huset, på sjätte våningen. Sommarkvällar kan man sedan stå och se deras akrobatiska flygövningar mot den kvällsrodnande himlen. Och faktiskt känna luftdraget när de i extrema hastigheter flyger förbi bara knappa metern från ansiktet. Och inbilla sig att deras läten är släkt med de läten vi ger upphov till när vi åker  bergochdalbana.

Uppdatering: den 17 maj hörde och såg jag tornseglarna för första gången år 2013.

Tornseglare över Södra Station, Stockholm, 17 juni 2006. Foto: Nils Öhman.