DN-ARTIKLAR: Om DN Debatts historia

När DN fyllde 150 år gjordes en jubileumstidning. I den skrev jag en text om hur DN:s debattsida kom till. I efterhand har jag intervjuat Göran Beckérus, den redaktör som formade sidans idé om hur den kom till. Texten om DN Debatts historia finns här. Som ett komplement finns en text om några av de texter som blivit mest omtalade här.

Göran Beckérus.

Göran Beckérus.

Göran fyllde nyligen 80 år och då skrev jag en födelsedagsintervju med honom med fokus på hans person. Den finns här.